Rim

Rome_wallpaper_221__Large_

RIM

autobusom / 5 dana / 2 noćenja

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 17.03.16.
Polazak iz Lazarevaca autobusom sa parkinga kod restorana Lovac u 16:30 časova. Polazak iz Valjeva u 17:15 časova sa parkinga kod pumpe Jugopetrol I u Tešnjaru. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim pauzama za odmor.
2. dan 18.03.16.
Putovanje kroz Italiju. Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Fakutativni obilazak grada uz pratnju stručnog vodiča: Koloseum, Fontana di Trevi, Panteon, Piazza Venezia sa „oltarom otadžbine“, Kapitol Campidoglio, Konstantinov slavoluk. Smeštaj u hotel. Slobodno iframe. Noćenje.
3. dan 19.03.16.
Doručak. Slobodno iframe ili fakultativni izlet do Tivolia. Povratak u hotel. Fakultativno Roma di notte (razgledanje Rima noću). Noćenje.
4. dan 20.03.16.
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: obilazak Vatikana i vatikanskih muzeja: Belvederski Apolon, galerija geografskih mapa, Rafaelova soba, Sikstinska kapela, Bazilika svetog Petra. Slobodno iframe do večernjih časova. Nastavak putovanja ka Srbiji uz kraće pauze radi odmora.
5. dan 21.03.16.
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.  

CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI: 139€

OPISI HOTELA: 
Hotel Siracusa 3* u centru grada (http://siracusa.rometravelhotel.com/it/) ili slični hoteli sa 3*

Napomena: Agencija zadrzava pravo promene imena hotela najkasnije 15 dana pred put.

NAPOMENE O FAKULTATIVNIM IZLETIMA: 
- Za svaki od fakultativnih programa i izleta predviđenih programom putovanja neophodan je minimum od 25 prijavljenih osoba! U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, fakultativa će se otkazati ili će se korigovati cena shodno broju prijavljenih osoba! Cena fakultativnih izleta obuhvata ulaznice, troškove vodiča, troškove prevoza, rezervacije i manipulativne troškove agencije partnera u Italiji
- Anketiranje putnika za fakultativne programe obaviće naš vodič tokom putovanja.
- Plaćanje fakultativnih programa i izleta se isključivo vrši našem predstavniku – vodiču u Italiji.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
- Obilazak grada 10 eura
- Vatikan 40 evra (ulaznice, slušalice, vodič, prevoz)
- Tivoli 25 evra (ulaznice,vodič, prevoz)
- Roma di notte (razgledanje Rima noću) 10 evra (vodič, prevoz)

NAČIN PLAĆANJA: PLAĆANJE SE VRŠI U  MESEČNIM RATAMA DO POLASKA

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Prevoz autobusom visoke turističke klase sa kompletnom opremom (audio-video, grejanje, Klima AC, Kafemat, DvD) 
- 2 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/2+1 (švedski sto) u hotelu sa hotelu sa 3 * u Rimu
- Obilaske prema programu
- Usluge profesionalnog turističkog vodiča 
- Organizacione troškove 
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Međunarodno zdravstveno osiguranje – 5 € u dinarskoj protivrednosti za putnike starosti do 70 godina (za starije od 70 god, osiguranje iznosi  10 €). Osiguranje pokriva ceo boravak u Inostranstvu!
- Fakultativne izlete
- Ulaznice a muzeje i galerije po ceni grupnog ulaska
- Ostale individualne troškove
- Hotelske takse koje se plaćaju na licu mesta po osobi po noći lično od strane putnika

VAŽNO: ZA PUTOVANJE VAM JE NEOPHODAN BIOMETRIJSKI “CRVENI” PASOŠ. Putnici koji nisu državljani R. Srbije su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju!

ORGANIZATOR  ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Dužina trajanja slobodnog iframena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta.
ORGANIZATOR  zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza.
ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnostinpr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu...).

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika.


Uz ovaj aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora Itaka Travel-a, usaglašeni sa YUTA standardom.


Gradovi Evrope