O nama

Preduzeće za turizam, trgovinu i usluge  “Itaka travel” osnovano je 15. januara 2007. godine. Nalazi se u Lazarevcu, u ulici Kralja Petra I broj 1, u Tržnom centru  “Milenijum”, lokal broj 17. Turistička agencije je punopravna članica Nacionalne asocijacije turističkih agencija  “YUTA” i ispunjava standarde i uslove iz Pravilnika – Kodeksa o YUTA standardima. Rešenjem APR-a poseduje licencu za pružanje usluga u turizmu OTP 287/2010, čime ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova organozovanja turističkih putovanja. 

 Turitička agencija tokom cele godine vrši prodaju individualnih i grupnih aranžmana, kako u okviru svojih programa, tako i u okviru aranžmana drugih turističkih agencija. U ponudi se uvek mogu naći raznovrsna i interesantna putovanja. Do početka sezone godišnjih odmora, agencija stavlja akcenat na ponude jednodnevnih i višednevnih izleta. Posebna pažnja poklanja se đacima, te se tokom jeseni organizuju školske ekskurzije u inostranstvu.

 Uz podršku mladog i kreativnog tima, sa višegodišnjim iskustvom u turizmu, agencija će za vas organizovati putovanje kakvo zaslužujete. Putujte sa nama i uverite se u kvalitet naše usluge.